desconcerto

Si, eso mesmo, desconcerto total neste mundo informático. Non sei se el me chegou tarde ou fun eu a que lle cheguei tarde a el.